https://www.kenh7.net/thumb/thumb.php?src=images/stories/content/2015/10/20151030_10_20_0.jpg&w=262&h=140&zc=1&q=80&a=c

Hai lần tôi ly hôn và bây giờ vẫn độc thân. Tại tôi tất cả hay phần nào tại chị?

Chị hơn tôi năm tuổi, họ ngoại xa với

...
https://www.kenh7.net/thumb/thumb.php?src=images/stories/content/2015/10/20151030_10_16_0.jpg&w=262&h=140&zc=1&q=80&a=c

Truyện ngắn này lấy cảm hứng từ câu nói của anh bạn: “Có quá nhiều người suốt đời chỉ làm mỗi một việc: Chọn thời để chết. Đó là bi

...

Tin đọc nhiều

Chia sẻ xem nhiều

logo

Gửi đăng Bài & Sáng tác

KÊNH7.NET rất hoan nghênh Bạn đọc gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi.

Liên hệ

Tìm kiếm