https://www.kenh7.net/thumb/thumb.php?src=images/stories/content/2015/10/20151002_12_58_0.jpg&w=262&h=140&zc=1&q=80&a=c

– Soát vé!  Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong

...

Tin đọc nhiều

Chia sẻ xem nhiều

logo

Gửi đăng Bài & Sáng tác

KÊNH7.NET rất hoan nghênh Bạn đọc gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi.

Liên hệ

Tìm kiếm